Jaka jest uleczalność raka płuc

Leczeniu raka płuc

Jak wybór leków stosowanych w chemioterapii?

Leczenie raka jest dziedziną medycyny, najbardziej pracochłonne i poważne. Nie ma dowolność w tym zakresie. Wszystkie metody leczenia stosowane średnio 10 lat metod czysto naukowych były wykorzystywane po bardzo męczącym i długim procesie na mocy porozumienia z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (consensus) jest powiązany metod. Jesteśmy metody “leczenia to leczenie standardowe” nazwisk być. Stowarzyszenie może być uznane za standardowe leczenie rzadkich rodzajów terapii nowotworowych nie tworzą jeszcze korzystając z różnych zabiegów, które mogą mieć zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, z własnego doświadczenia, że ​​te onkologów w “zabiegów opcjonalnych” nazywa, ale standardowe metody leczenia raka, w większości zabiegów, lekarz powinien podjąć decyzję na własną rękę jest wyłączone. Etyka medyczna i prawa do zapory.

Chemioterapia, gdzie, jak, jak często i na jak długo są one wykorzystywane?

Chemioterapia podawany doustnie, podskórnie, dożylnie, stosując, na skórę lub pod skórę lub bezpośrednio w niektórych narządach i tkankach wprowadzono za pomocą różnych metod może być zilustrowane. Czasami, w zależności od charakteru danego pacjenta i cewnik wcześniej wstawiony jest stosowana do chemioterapii leki mogą być używane. Część tych cewników może być umieszczona pod skórą.

I całkowity czas trwania choroby i częstotliwość leku podawanych leków zdolność do wykonywania zawodu lekarza, leczenie, odpowiedź na leczenie, w zależności od celu, i który zostanie określony zgodnie z decyzją lekarza onkologa. Lek może być stosowany codziennie, kilka kolejnych dni, tygodniowych, dwutygodniowych, 21 lub 28 dni, różne aplikacje mogą być wykonane.

Wdrożenie i stosowanie następujących leków okresie jednostka czasu odpoczynku “jedno lekarstwo” jest tzw. Niektóre z określonych rodzajów raka, podczas gdy całkowita liczba cykli na początku i przebiegu choroby, w niektórych przypadkach, do czasu gdy pacjent jest ustalony przez lekarza onkologa.
Warunki Chemioterapia na całym świecie w większości poradni (ambulatoryjne) jest wykonana. Rzadko, pacjent wymaga kłamstwo hospitalizacji.

Stadium choroby, w leczeniu raka płuc, w zależności od rodzaju nowotworu, i ogólnego pacjenta stan medyczny oceny jednego lub kilku godzin z następujących czterech sposobów mogą być stosowane:

Interwencja chirurgiczna
Chemoterapia
Radioterapia
Leczenie oskrzeli

Jak widać na raka płuca planowania leczenia jest bardzo ważne, gdy decyzja z różnych dziedzin współpracy. Zapewnia to, że najwyższe sukces. Ten rodzaj współpracy “studiów interdyscyplinarnych” nazywa. Goztepe Medical Park Hospital Lung Cancer Center została założona w tym celu jest centrum diagnostyki i leczenia.

Mamy dwie główne grupy pierwotnych nowotworów płuc wspólna grupa ayırırız.En “Kansei niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC)”; mniej popularny typ jest “drobnokomórkowy rak płuca (DRP),” nazwa podgrupy KHDAK’lerinin veririz.Ayrıca. Tak raka płuc nie jest pojedynczym choroby, to grupa chorób, które są znacząco różne podejścia do leczenia osteoporozy.

Multimodalność co stanowi około 85% chorych w stadium 4 choroby, planowania leczenia yapmaktayız.1 oddzielone. i 2 wczesne stadia stadium choroby, a tym etapie jest wystarczająca, jeśli pacjenta ogólny stan zdrowia i pojemność płuc pacjenta jest głównie chirurgiczne usunięcie guza jest leczeniem z wyboru w przypadku niektórych pacjentów z olmalıdır.Ameliyat Oprócz wskazówek raportu patologii, chemioterapia, radioterapia lub leczenie z obu metod önerebiliyorken, u niektórych pacjentów, operacja sama yetinebiliyoruz.Ameliyat interwencja w ‘chemioterapii uzupełniającej “post-chemioterapii stosuje się co 21 dni, przez 4 cykle chemioterapii są nazywane koniec jest wystarczające.

4. choroba etap fazy przerzutów, czyli błony otaczające serca lub płuc, lub nie jest już, czy bardziej odległych narządów i tkanek w przypadkach konieczności, saponiny yayılmıştır.Bu etap jako głównej metody leczenia mogą być stosowane metody kemoterapidir.Diğer, ale znaczący wpływ na przetrwanie, jedyny sposób, że celem kemoterapidir.Bu uygulanır.Son podwójnej platyny chemioterapii w non-płaskonabłonkowego typu komórek, takie jak podtypy leczenia raka gruczołowego do stworzenia leków, które hamują nowotwory naczyń krwionośnych rozpoczął dodać leczenie başladık.Bu 1.basamak chwilę po zastosowaniu oceny pacjenci nie odpowiadać, a jeśli zadowalające odpowiedzi Jeśli mamy sfinalizować zabiegi, od 4 do 6 cykli, w przeciwnym razie nowy lek chemioterapia nazwie 2. krok pójdziemy, aż otrzymasz odpowiedź chcieliśmy ta dek.Hastalığı przejmuje kontrolę nad programem i działań podjętych po wywiady, badanie po otrzymaniu zaproszenia do naszych pacjentów. Na tym etapie, w zależności od postępów w rewolucyjnych postępów technologicznych obserwowanych w ostatnich czasach. Na przykład, niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki, opracowanie i wdrożenie wyżej wymienionych podgrupach umożliwiają specjalne metody leczenia, a tym samym może być wykryte cechy genetyczne vermektedir.Kişinin spersonalizowanych możliwości leczenia w świetle wyników badań oluşturulabilmektedir.Bu Lung Cancer Center została założona w szpitalu po raz pierwszy w Turcji “Przez osoby miz i indywidualny plan leczenia na podstawie unikalnych cech wykrywania geliştirilebilmektedir.Örneğin choroby niektórych cząsteczek w komórkach nowotworowych i cząsteczek docelowych może być wykonane przed geliştirimiş” ukierunkowanych “leków yapabilmekteyiz.Örneğin wskazać niektóre z celów komórek nowotworowych o nazwie EGFR lub genetyczne EML4/ALK leki opracowane na nich bez szkody normalne tkanki w laboratorium przez określenie, czy co najmniej w stanie dokonać skutecznej terapii przez straty. Piętnaście lat temu, nazywali to staromodny środków i ślepe rzucanie piłki, zastąpić “ukierunkowane” leki spadła. Stare leki, ślepe strzały, oba za ich usługi było mało, zniszczenie guza, a także uszkodzenia innych narządów dając. Jednak nowe leki, by tak rzec, takie jak przewodnikiem pocisków go bezpośrednio na guza, ustalania and’re produktu znalezienia mechanizmów rakotwórczych. Stosowanie takich leków w Turcji jest teraz stopniowo otwiera wiek yaygınlaşıyor.Onkolojide i przyszłych terapii celowanych, takich tego typu leczenia jest obecnie nie tylko ulepszone nowotworowe leki działające na membranę tworząc normalne komórki, ale naszym zdaniem, co najmniej 10 lat na raka leczenia başlamıştır.Bizim My nazywamy ten rodzaj inteligentnych leków, narkotyków, które można zrobić w całości.

Niektóre z najbardziej złożonych evredir.Hastaların 3.evresi choroby 4.evre uznać tylko część z przodu mają być dokonane yetinilirken chemioterapii, chemioterapii i / lub radioterapii, po wystarczającej odpowiedzi od przodu do pacjentów operowano z nazwą chemioterapii aplikacji gönderilmektedir.Bu ‘neoadiuwantowej chemioterapii ” Część naszych pacjentów po chemioterapii do chirurgii dodatkowe verilmektedir.Neoadjuvan chemioterapii po operacji, chemioterapii i radioterapii uygulayabilmekteyiz.Ameliyata uznają za nieodpowiednie po zakończeniu monitoringu jest to, co daje naszym pacjentom.
Innym przykładem innowacyjnych zabiegów także metody oluşturabilcek który używa pacjenta swój system odpornościowy przeciw nowotworowej szczepionki dendrytycznych szczepionek komórkowych, szczególnie w dziedzinie eksperymentalnych zabiegów terapii tedavileridir.Halihazırda raka płuca szczepionek w walce o najbliższej przyszłości stanie się jedną z broni najważniejszych.

Postępy w nauce genetyki zbliżyć nas nie możemy sobie nawet wyobrazić 10 lat temu, że są teraz na drzwiach açmıştır.Şöyle map genetycznych komórek nowotworowych, a która przynosi pacjentowi być agresywny nowotwór, chemioterapia i radioterapia, które wymaga znacznie bardziej precyzyjne beneficjentów söyleyebiliyoruz.Hatta którego prace narkotyków, a nawet Zaczęliśmy się mówi.

Głównie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, chemioterapii i radioterapii. NSCLC jest uważane za działanie nie korzysta.

Jak widzieliśmy i traktowany indywidualnie w zależności od wielu czynników ocenianych konudur.Ancak kompleks były dobrze zorganizowane, we współpracy z sukcesu zespołu lekarzy specjalistów z choroby, która może złapać karşıyayız.Ancak płuc Leczenie raka wskaźnik sukcesu jest wciąż niski dziś. Głównym powodem, dla osób do późnych stadiach choroby jest to, że odnosi się do lekarza. Liczba pacjentów przyjętych do placówek służby zdrowia na całkowicie złagodzić aşamadayken nie przekracza 10 do 15%. To opóźnienie jest organem płuc i większość pacjentów siagara rezerw palaczy do palenia, ponieważ ich objawy są spowodowane ATF. Z tego powodu, objawy raka płuc i zapoczątkowało późnym etapie okresu jest głównie w odniesieniu do leczenia. Większość chorych wykrywany na wczesnym etapie, czy szansa kontroli naboru zrobione podczas kolejnej skargi w sprawach oskrzeli lub nowych przypadków napadami zostały złowione przypadkowo składa się z guza. Z powodu tych wszystkich powodów, uznanych za bardzo późnym etapie leczenia pacjentów przyjętych do szpitala opieki paliatywnej muszą następnie ścieżkę życia pacjentów, a ma na celu przezwyciężenie problemów.

Najważniejsze porady dla pacjentów złapany oczywiście przede wszystkim badania raka płuc, palenie jest główną przyczyną, że jest głównie bırakmalarıdır.Ancak organizuje regularnych badań kontrolnych ponownie w świetle nowych badań naukowych önermekteyiz.Örneğin współobywateli wieku powyżej 55 lat, którzy nadal palą raz w roku z małą dawką pacjentów w celu wczesnego wykrywania płuc tomografii çektirmelerini ediyoruz.Bu polecam zapewnić perspektywę nowego życia.

Opieka paliatywna: Wiele innych typów raka, a także raka płuc lub terapiach onkologicznych onkologii do pomocy w przypadku niewłaściwego traktowania Czujniki celów paliatywne zabiegi nazwy veririz.Bu:

Leczenie bólu,
Korekta hematologicznej dengesiziliklerin
Oczywiście różne metody leczenia choroby kości
Leczenie zakażeń
Problemy żywieniowe Fightin
Zabiegi obejmują wsparcie psychologiczne. Wszystkie te terapie paliatywne planowane kontrolą lekarza.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s